O firmie

Tworzymy wyspecjalizowany zespół, który zajmuje się doradztwem energetycznym z zakresu budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego.

Projektujemy budynki pasywne od koncepcji po realizację. Obliczamy zapotrzebowanie energii w specjalnym programie PHPP przeznaczonym do projektowania budynków pasywnych. Przygotowujemy dokumenty do certyfikacji budynków pasywnych, w celu otrzymania certyfikatu wystawianego przez Passivhaus Institut w Darmstadt, potwierdzającego spełnienie wymagań standardu pasywnego.  

Przeprowadzamy pomiary szczelności budynków – testy Blower Door, w celu lokalizacji i eliminacji nieszczelności w powłoce budynku jeszcze na etapie budowy. Wykonujemy badania szczelności budynków, w celu wyznaczenia współczynnika szczelności n50.

Projektujemy budynki o standardzie NF15 i NF40, spełniające wymagania stawiane przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwalifikujące się do uzyskania dopłaty do kredytów. A także adaptujemy istniejące już projekty. Opracowujemy i prowadzimy dokumentację niezbędną do uzyskania tej dotacji.

Przeprowadzamy badania termowizyjne, w celu identyfikacji mostków cieplnych, niejednorodności  przegród budowlanych,

błędów wykonawczych.

Wykonujemy projektowane charakterystyki energetyczne potrzebne do złożenia dokumentacji przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki  energetycznej określające roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego, wyrażone  za pomocą wskaźnika EP w kWh/m2rok.

Przeprowadzamy audyty energetyczne w celu oceny stanu technicznego i ekonomicznego budynku. Wskazujemy rozwiązania, które mają doprowadzić do zmniejszenia kosztów zużycia energii począwszy od ocieplenia budynku, po wymianę urządzeń technicznych odpowiedzialnych za dostarczenie do budynku energii na cele ogrzewania i wentylacji, czy ciepłej wody użytkowej.

Realizujemy szkolenia dla projektantów i wykonawców z tematyki szczelności budynków i podstaw budownictwa pasywnego.